Hvad laver et inkassofirma?

25 januar 2020 Lotte Hindsberg
Hvad laver et inkassofirma?

Et inkassofirma hjælper virksomheder med at inddrive gæld på deres vegne. Det gør de ved at overtage kommunikationen med kunden og finde en løsning på hvordan pengene kan betales. Det kan f.eks. være en afdragsordning. Når et inkassofirma har overtaget en sag, er det vigtigt at de gør kunden opmærksom på at de har overtaget sagen. Omkostningerne ved en inkassosag betales af skyldneren. Det kan derfor bliver en dyr affære, ikke at betale sin gæld eller få en afdragsordning, inden sagen overdrages til et inkassofirma. Hvis der ikke bliver lavet en aftale med inkassofirmaet eller gjort indsigelse mod gælden, er det muligt at gå rettens vej og få dem til at inddrive gælden.

No cure no pay metoden

Mange inkassofirmaer kører efter princippet, no cure no pay, hvilke betyder at med mindre kunden betaler, får de ingen penge. De har derfor også en interesse i at kunden får betalt. Selvom der ikke er nogle omkostninger forbundet ved at sende en kunde til inkasso, er der gode grunde til først at forsøge at få en aftale i stand selv. Når kunden er sendt til inkasso, vil man som udgangspunkt have mistet den kunde. Ikke betalende kunder kan man selvfølgelig ikke leve af, men er det en stor og trofast kunde, der er i midlertidige vanskeligheder, kan det måske godt betale sig at vente. Er det ikke tilfælde, er der ingen gode grunde til ikke at kontakte et inkassofirma og få hjælp til at inddrive gælden. 

Hvad må et inkassofirma?

Når en gæld er overgivet til et inkassofirma, skal der gives 10 dage til skylderen til at betale sin gæld. Derefter må inkassofirmaet, hvis det har meddelt det til skylderen gerne opsøge dem på firmaadressen eller privatadressen. De må dog ikke opsøge en skyldner på dennes arbejdsplads. Er skyldner ikke hjemme, må inkassofirmaet gerne komme igen, uden at give besked om det først.

Flere Nyheder